Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Compartimente funcţionale

 • Serviciul de Iluminat Public
 • Serviciul Exploatare Parcări
 • Serviciul Agrement
 • Serviciul de Gestionare a Animalelor Fără Stăpân, Animalelor Pierdute sau Abandonate și de Gestionare a Deşeurilor Animaliere
 • Biroul Fond Locativ
 • Biroul Urmărire, Executare Contracte, Spaţii cu Altă Destinaţie şi Reclamă–Publicitate

Obiectul de activitate:

 • Servicii de administrație publică generală
 • Activități ale bazelor sportive
 • Lucrări de instalații electrice
 • Colectarea deșeurilor periculoase
 • Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 • Activități veterinare
 • Licențe/Autorizații

Societatea deține Licența nr.2744 din 11.02.2014 clasa 2 pentru Serviciul de iluminat public și Atestat nr.9573/16.12.2013 de tip Be pentru " executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV".

Program de funcţionare

Luni – miercuri: 08.00 – 16.00
Joi: 08.00 – 18.30
Vineri: 08.00 – 13.30

Program cu publicul

Serviciul Exploatare Parcări
Luni – Miercuri: 10.00 – 15.00
Joi: 10.00 – 12.00 și 15.00 – 18.30
Vineri: 10.00 – 13.30

Serviciul de Iluminat Public

Luni – Miercuri: 07.30-15.30
Joi: 07.30-18.00
Vineri: 07.30-13.00

S.P.E.P.

Operator de date cu caracter personal nr. 14802

Conducerea

Director: Gheorghe ZAHARIA

Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Roxana RIZEA.

TOP