Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Obiectul de activitate - Conform Cod CAEN :

  • Servicii de administrație publică generală
  • Activități ale bazelor sportive
  • Lucrări de instalații electrice
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
  • Activități veterinare
  • Alte activități de curățenie

Societatea deține Licența nr.2744 din 11.02.2014 clasa 2 pentru Serviciul de iluminat public și Atestat nr.9573/16.12.2013 de tip Be pentru " executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV".

Program de funcţionare

Luni – miercuri: 08.00 – 16.00
Joi: 08.00 – 18.30
Vineri: 08.00 – 13.30

Program cu publicul

Serviciul Exploatare Parcări de Reședință
Luni – Miercuri: 10.00 – 15.00
Joi: 10.00 – 12.00 și 15.00 – 18.30
Vineri: 10.00 – 13.30

Serviciul de Iluminat Public

Luni – Miercuri: 07.30-15.30
Joi: 07.30-18.00
Vineri: 07.30-13.00

S.P.E.P.

Operator de date cu caracter personal nr. 14802

Conducerea

Director: Gheorghe ZAHARIA
Director Adjunct: Eduard-Alexandru Marcu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Roxana RIZEA.

TOP